Munkaerőpiac

Jelenlegi kutatások

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében. OTKA 116102 - Tardos KatalinPaksi Veronika

Leírás: A kutatás fő célkitűzése, hogy feltárja és értékelje a különböző karriermodelleket, valamint a tudományos előmenetelt segítő és akadályozó tényezőket a kutatás-fejlesztés területén Magyarországon. A tudományos karriereket több nézőpontból vizsgáljuk, nevezetesen a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek, a személyes kapcsolati hálók, továbbá a munka-magánélet egyensúlya szempontjából. Kiemelt elemzési szempontunk a nemek, az életkor, a regionális és a természet és műszaki tudományok (TM) területein megfigyelhető egyenlőtlenségek. A kutatás elsősorban a PhD fokozattal rendelkezők karrierútjait vizsgálja. Egyfelől feltárjuk a magyarországi PhD fokozattal rendelkezők tudományos pályafutásának makro-szintű jellemzőit strukturális tudománymetriai és tudománytérképezési modelleket és módszereket felhasználva. Másfelől, a tudományos előmenetelre ható egyéni meghatározó tényezőket elemezzük, két kiemelkedően fontos tényezőre fókuszálva, a személyes kapcsolati hálókra és a munka-magánélet problematikájára. Harmadik elemzési szintünk a K+F szervezeteire irányul. A kutatás során abból a szempontból elemezzük a K+F munkáltatói oldalt, hogy a munkahelyi esélyegyenlőségi és sokszínűségi, valamint humán erőforrás politikájuk milyen módon befolyásolja a nemek szerinti esélyegyenlőséget.

Kulcsszavak: Karriermodellek, személyes kapcsolati hálók, munka-magánélet egyensúlya, nemek közötti egyenlőség

Eddigi eredmények