Kötetbemutató

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Családtudományi Kutatási Centrum és a Jogtudományi Intézet tisztelettel meghívja a

Husz Ildikó (szerk): Mi a család?

Tanulmányok a család fogalmáról a jelenkori Magyarországon

Akadémiai Kiadó, Budapest 2023 (nyomtatott kiadás)

című könyv bemutatójára és az ezt követő kerekasztal-beszélgetésre.

Az eseményt hibrid formában tartjuk meg, online az alábbi linken lehet csatlakozni:

https://us06web.zoom.us/j/84537315107?pwd=K0TPbHLJgud7y7CVkyxm2eqvdYd8m3.1

Időpont: 2023. október 19. csütörtök 10:00

Helyszín: Társadalomtudományi Kutatóközpont T. ép. földszint JTI tárgyaló
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4

 

A könyvet bemutatja: Somlai Péter, a kötet lektora

A kerekasztal-beszélgetés témája:

Jog és társadalom – az Alaptörvény családfogalma és a társadalmi valóság

Meghívott résztvevők:

Csink Lóránt, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem ÁJK

Lápossy Attila, egyetemi tanársegéd ELTE ÁJK

Pap András László, kutatóprofesszor, JTI

Moderátor: Gárdos-Orosz Fruzsina, JTI intézetigazgató

A kötet a Társadalomtudományi Kutatóközpontban (TK) 2020-ban megalakult Családtudományi Kutatási Centrum első önálló gyűjteménye. A könyvben annak bemutatására vállalkozunk, hogy milyen sokféle elképzelés létezik a mai Magyarországon arról, hogy mi is a család. A lehetséges megközelítések közül egyaránt foglalkozunk a lakosság családfogalmaival és a családi élet működésére ható intézmények manifeszt vagy látens család-definícióival, rámutatva a különbségekből eredő lehetséges ütközésekre is.

A család fogalma talán soha nem volt annyira a politikai viták kereszttüzében, mint manapság. A tanulmánykötet írásai egy olyan időszakról szólnak, amikor a családról szóló tudományos diskurzus nem kerülheti meg, hogy reflektáljon a politikai-jogi környezet változásaira. Az elmúlt években a kormányzat egyik kiemelt célja a társadalom értékrendszerének formálása, a konzervatív értékek megerősítése. A kötet több tanulmánya is foglalkozik azzal, hogy különböző szempontból értelmezze és értékelje ezt a folyamatot.