Bemutatkozás

AA TK Családtudományi Kutatási Centrum 2020. elején alakult meg a Jogtudományi Intézet, a Kisebbségkutató Intézet, a Politikatudományi Intézet, a Szociológiai Intézet és a Gyerekesély-kutató Csoport kutatóinak részvételével. Feladata a családok stabilitásának, a családon belüli kapcsolatok erősödésének és a családtagok jól-léte növelésének elősegítése kutatásokkal, kutatási eredmények gyűjtésével és közzétételével. A TK profiljának megfelelően elsősorban alapkutatásokkal foglalkozik, de nyitott az alkalmazott vizsgálatok eredményeinek megismerésére és az alapkutatásba való visszacsatolására, valamint – konkrét felkérés esetén – szakpolitikai javaslatok készítésére is.

A hazai családtudományok területén jelenleg kevés a szakterület újabb eredményeit reprezentáló monográfia, szakfolyóirat, korszerű felsőoktatási tananyag. A vizsgált témák igen szerteágazóak, egy-egy témára kevés kutató jut, a különböző témák kutatói között alig van párbeszéd. A kutatások egy-egy diszciplínán belül maradnak, a multi- ill. interdiszciplináris vizsgálatok száma csekély. A hatékony szakpolitikák kidolgozását korlátozza, hogy kevés kutatásban érvényesül a korszerű, rendszerszemléletű megközelítés, mely szerint a család egyfelől egy önszabályozó rendszer, másfelől a családon belüli folyamatok a külső környezettel, más komplex (politikai, gazdasági, jogi, oktatási, vallási, kulturális stb.) rendszerekkel interakcióban formálódnak. A Centrum célja ezekre a hiányokra reflektálva intézet- és kutatócsoport-közi tudományos platform létrehozása, ezzel is elősegítve a családdal foglalkozó kutatók közötti szakmai együttműködést, valamint a hazai családtudományi kutatások nemzetközi beágyazottságának növelését. Arra törekszik, hogy a téma vezető kutatóhelyévé válva kezdeményező és koordináló szerepet töltsön be a felsőoktatási intézmények között is.

A Centrum tevékenységei közé tartozik a TK-ban folyó kutatások áttekintése és közös felületen történő bemutatása; hazai és külföldi szakemberek részvételével tematikus előadás-sorozatok, konferenciák szervezése; felsőoktatási partnerintézményekből hálózat kialakítása; részvétel felsőoktatási tananyagok fejlesztésében, kurzusok tartásában; részvétel közös kutatások tervezésében és megvalósításában.

 

A Centrum vezetői: Husz Ildikó (Gyerekesély-kutató Csoport) és Albert Fruzsina (Szociológiai Intézet).

A Centrum koordinátora: Lux Ágnes (lux.agnes@tk.hu)